KAROL G, Nicki Minaj - Tusa
KarolGVEVO KarolGVEVO
Views 70 409 941 2 weeks back
Kanye West - Follow God
KanyeWestVEVO KanyeWestVEVO
Views 17 440 203 2 weeks back